ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термінове виконання аналізу (протягом 2 годин) :
-загальний аналіз крові;
-загальний аналіз сечі;
-біохімічні дослідження крові та сечі;
-мікроскопія біоматеріалу на демодекс;
-копрограма;
-дослідження калу на ентеробіоз та найпростіші;
-мікроскопія секрету простати;
-хронічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний;
-визначення групи крові;
Оплата здійснюється за подвійним тарифом.
Забір крові 30
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) 35
Біопсія (без вартості патогістологічного дослідження) 230
Панч-біопсія з анестезією (без вартості патогістологічного дослідження) 500
Комплексні лабораторні пропозиції
Комплекс «Передопераційне обстеження»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, коагулограма, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, глюкоза, HBSAg, anti-HCV, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби 1 605
Комплекс «Передопераційне обстеження перед лазерною корекцією зору»: глюкоза, HBSAg, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби 414
Комплекс «Перевірка стану печінки»: загальний аналіз крові з формулою,білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, загальний білок, HBsAg, anti-HBcor, anti-HCV, 2 доби 969
Комплекс «Передопераційне обстеження перед малими гінекологічними операціями»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, протромбіновий тест, фібриноген, креатинін, глюкоза, швидкий тест на ВІЛ, сифіліс, гепатит В та С, 2 доби 842
Комплекс «Біль в суглобах»: загальний аналіз крові з формулою, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, сечова кислота, 1 доба 378
Комплекс «Щитоподібна залоза»: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, ТГ, анти-ТГ, 2 доби 824
Комлпекс «Цукровий діабет»: глюкоза крові, глікований гемоглобін, ТТГ, амілаза панкреатична, С-пептид, інсулін, 2 доби 667
Комплекс «Надлишкова маса тіла»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза крові, глікований гемоглобін, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТТГ, АТПО, 1 доба 1 156
Комплекс «Діагностика остеопорозу»: паратгормон, кальцій іонізований, фосфор неорганічний, 2 доби 304
Комплекс «Кардіологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, загальний аналіз сечі, 1 доба 531
Комплекс «Кардіологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинін, сечова кислота, калій, С-реактивний білок, протромбіновий тест, ТТГ, загальний аналіз сечі, 2 доби 1 029
Комплекс «Гастроентерологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), 3 доби 883
Комплекс «Гастроентерологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), антитіла до гельмінтів, HBsAg, антитіла сумарні до гепатиту С, бакпосів калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 3 доби 2 482
Комплекс «Скринінг гепатиту С»: антитіла сумарні, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби 522
Комплекс «Скринінг гепатиту В»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби 627
Комплекс «Скринінг гепатитів В та С»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В, антитіла сумарні до вірусу гепатиту С, 2 доби 560
Комплекс «TORCH-інфекції»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, краснухи, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, 3 доби 1 071
Комплекс «Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи, ПЛР»: виявлення вірусів герпесу 1/2 типів, 6 типу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусу, токсоплазми, 3 доби 720
Комплекс «Інфекції, що передаються статевим шляхом, скорочений»: хламідії, уреаплазма, мікоплазма хомініс, мікоплазма генітальна, трихомонади (у/г зішкріб, ПЛР, кількісний аналіз) , 3 доби 765
Комплекс » Інфекції, що передаються статевим шляхом, розширений»: хламідії, уреаплазма, мікоплазма хомініс, мікоплазма генітальна, трихомонади (у/г зішкріб, ПЛР, кількісний аналіз), бакпосів урогенітальних виділень з чутливістю до антибактеріальних препаратів 7 діб 1 029
Комплекс «Приховані вірусні інфекції»: антитіла IgG до цитомегаловірусу, вірусів герпесу 1/2 типів, 2 типу, 6 типу, Епштейна-Барр, 3 доби 711
Комплекс «Вкусив кліщ»: загальний аналіз крові з формулою, антитіла IgG, IgM до борелій, 3 доби 484
Комплекс «Постановка на облік по вагітності»: загальний аналіз крові з формулою, група крові та резус-фактор, коагулограма, антитіла сумарні до збудника сифілісу, ТТГ, ВІЛ, HBs-антиген (HBsAg), Гепатит С, антитіла сумарні, 3 доби 1 510
Комплекс «TORCH-інфекції при постановці на облік по вагітності»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи, 3 доби 1 100
Комплекс «Біохімія крові в 1-2 триместрі вагітності»: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, сечовина, креатинін, глюкоза, калій, натрій, кальцій, 1 доба 630
Комплекс «Біохімія крові в 3 триместрі вагітності»: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, сечовина, креатинін, калій, натрій, кальцій, 1 доба 660
Комплекс: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, 2доби 551
Комплекс: ТТГ, Т4 вільний, АТПО, 2 доби 418
Комплекс: ПТГ, кальцій іонізований (сироватка), вітамін D заг.,3 доби 617
Комплекс: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, АТТГ. АТрТТГ, 3 доби 963
Комплекс: Глікований гемоглобін (HbA1c), глюкоза (сироватка), 1 доба 228
Комплекс: Глікований гемоглобін (HbA1c), індекс НОМА, С-пептид 494
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба 150
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули),  1 доба 120
Загальний аналіз крові з формулою + ретикулоцити, 1 доба 100
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh), 1 доба 140
Біохімічні дослідження крові
Комплекс «Біохімія крові»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, альбумін, амілаза панкреатична, сечовина, сечова кислота, креатинін, глюкоза, 1 доба 751
Комплекс «Печінкові проби»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, 1 доба 323
Аланінамінотрансфераза (АЛТ), 1 доба 60
Аспартатамінотрансфераза (АСТ), 1 доба 60
Білірубін загальний, 1 доба 60
Білірубін прямий, 1 доба 60
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий), 1 доба 100
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ), 1 доба 60
Лужна фосфатаза (ЛФ), 1 доба 60
Тимолова проба, 1 доба 60
Альфа-амілаза, 1 доба 60
Амілаза панкреатична, 1 доба 70
Ліпаза, 1 доба 130
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), 1 доба 60
Холінестераза, 1 доба 60
Церулоплазмін (мідна оксидаза), 2 доби 160
Загальний білок, 1 доба 60
Загальний білок та білкові фракції, 1 доба 100
Альбумін, 1 доба 60
Комплекс «Ниркові проби»: сечовина, сечова кислота, креатинін, калій, 1 доба 228
Креатинін, 1 доба 60
Сечова кислота, 1 доба 60
Сечовина, 1 доба 60
Азот сечовини, 1 доба 60
Ліпідний обмін
Комплекс «Ліпідограма»: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності, 1 доба 228
Холестерин (ХС), 1 доба 60
Тригліцериди (ТГ), 1 доба 60
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), 1 доба 60
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), 1 доба 60
Аполіпопротеїн-А (Апо-А), 2 доби 90
Аполіпопротеїн-В (Апо-В), 2 доби 90
Електроліти, мікроелементи
Комплекс «Електроліти крові»: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, 1 доба 266
Калій (К+), 1 доба 60
Натрій (Na+), 1 доба 60
Хлор (Cl-), 1 доба 60
Кальцій (Ca), 1 доба 60
Кальцій іонізований (Са++), 1 доба 100
Магній (Mg), 1 доба 60
Фосфор неорганічний (Р), 1 доба 60
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), 1 доба 90
Глюкозо-толерантний тест на 50 грам глюкози (дворазове визначення), 1 доба 150
Глюкозо-толерантний тест на 75 грам глюкози (триразове визначення протягом 2 годин), 1 доба 200
Глюкозо-толерантний тест на 75 грам глюкози (дворазове визначення), 1 доба 150
Глікований гемоглобін (HbA1c), 1 доба 165
С-пептид (заморожена сироватка), 1 доба 160
Інсулін , 1 доба 160
Індекс НОМА (глюкоза, інсулін, розрахунок індексу), 1 доба 210
Лептин, 4 доби 375
Ревмо- та кардіомаркери
Комплекс «Ревмопроби»: антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, 1 доба 200
C-реактивний білок (напівкількісний показник), 1 доба 70
Ревматоїдний фактор (напівкількісний показник), 1 доба 70
Антистрептолізин-О (напівкількісний показник), 1 доба 70
Гомоцистеїн, 1 доба 375
Серомукоїди, 4 доби 70
Креатинфосфокіназа (КФК), 1 доба 80
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ), 1 доба 130
Тропонін І,  1 доба 160
С-реактивний білок (кількісний показник), 1 доба 80
Ревматоїдний фактор (кількісний показник), 1 доба 80
Антистрептолізин-О (кількісний показник), 1 доба 80
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Комплекс «Диференційна діагностика анемії»: загальний аналіз крові з формулою, залізо, ферритин, фолієва кислота, вітамін В12, 2 доби 684
Залізо (Fe), 1 доба 60
Ферритин, 1 доба 170
Вітамін В12 (ціанокобаламін), 1 доба 180
Трансферин, 1 доба 140
Комплекс «Насиченість трансферину залізом»: трансферин, залізо, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки, 1 доба 190
Фолієва кислота, 1-2 доби 170
Гематологічні дослідження
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ), 1 доба 270
Протромбіновий тест: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, 1 доба 110
Тромбіновий час (ТЧ,) 1 доба 80
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), 1 доба 80
Фібриноген за Клаусом (ФБ), 1 доба 80
D-димер, 1 доба 150
Вовчаковий антикоагулянт, 1 доба 210
Пряма проба Кумбса, 1 доба 320
Непряма проба Кумбса, 1 доба 320
Час згортання крові методом Моравіца, 15 хвилин 80
ГОРМОНИ
Тиреоїдна панель гормонів
Тиреотропний гормон (ТТГ), 2 доби 140
Трийодтиронін вільний (Т3 free), 2 доби 140
Трийодтиронін загальний (Т3), 2 доби 140
Тироксин вільний (Т4 free), 2 доби 140
Тироксин загальний (Т4), 2 доби 140
Тиреоглобулін (TГ), 2 доби 165
Кальцитонін, 1 доба 270
Паратгормон, 1 доба 160
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, anti-TG), 2 доби 165
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО), 2 доби 165
Антитіла до рецепторів ТТГ, 3 доби 320
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні), 3 доби 180
Репродуктивна панель гормонів
Естрадіол (Е2), 2 доби 150
Прогестерон (П), 2 доби 160
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), 2 доби 160
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), 2 доби 160
Пролактин (ПРЛ), 2 доби 160
Макропролактин, 2 доби 400
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), 2 доби 160
Дигідротестостерон (ДТ), 3 доби 290
17-оксипрогестерон (17-ОНП), 2 доби 160
Тестостерон вільний, 2 доби 200
Тестостерон загальний, 2 доби 160
Тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін (cекс-зв`язуючий глобулін, SHBG), 2 доби 160
Андростендіон, 1 доба 200
Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний, тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін, розрахунок індексу), 2 доби 200
Антимюллерів гормон, 3 доби 500
Пренатальна гормональна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний, 1 доба 160
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) вільний, 2 доби 160
Альфа-фетопротеїн (АФП), 2 доби 160
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPP-A), 2 доби 200
Естріол вільний (E3 free), 2 доби 150
Плацентарний лактоген, 2 доби 300
Плацентарний фактор росту, 2 доби 532
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia, 2 доби 600
Пренатальна діагностика в I триместрі з оцінкою ризику прееклампсії: бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, PIGF (placental growth factor), аналіз Astraia, 2 доби 1 190
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний, аналіз Astraia, 2 доби 450
Експрес-тест на виявлення навколоплідних вод ACTIM PRO 600
Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ), 1 доба 260
Прокальцитонін 400
Еритропоетин, 3 доби 336
Кортизол, 1 доба 210
Соматотропний гормон (CTГ, STH, Growth hormone, гормон росту), 5 діб 175
Вітамін D загальний (25-гідроксикальциферол), 3 доби 390
Вітамін D3 (1,25 дигідрокси-холекальциферол), 15 діб 2 654
Альдостерон 380
Ренін активний, 5 діб 750
Комплекс: Альдостерон, ренін активний, альдостерон-ренінове співвідношення, 5 діб 1 344
ОНКОМАРКЕРИ
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA), 1 доба 150
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA), 1 доба 170
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА-242), 3 доби 345
Онкомаркер шлунку (СА-72-4), 3 доби 360
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9), 1 доба 170
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3), 2 доби 170
Онкомаркер яєчників (СА-125), 2 доби 170
Онкомаркер раку яєчників НЕ4, 2 доби 370
Раково-ембріональний антиген (СЕА), 2 доби 170
Індекс ROMA (СА-125, НЕ-4, розрахунок індексу), 2 доби 450
ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Імунограма: cубпопуляції- CD3, CD4, CD8, CD22, CD16/56 , імунорегуляторний індекс Th/Ts; сироваткові IgA, IgG, IgM. Фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, НСТ-тест. Індивідуальна чутливість лімфоцитів до імунотропних препаратів, 10 діб 450
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), 3 доби 100
Вміст секреторного імуноглобуліну А, 2 доби 240
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО), 1 доба 570
Антирезусні антитіла, 1 доба 320
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I, 3 доби 270
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I, 3 доби 270
Антитіла IgG до кардіоліпіну, 3 доби 195
Антитіла IgM до кардіоліпіну, 3 доби 195
Антитіла IgG до фосфоліпідів, 3 доби 210
Антитіла IgM до фосфоліпідів, 3 доби 210
Антитіла IgG до гліадину, 3 доби 240
Антитіла до циклічного цитруллінового пептиду (anti-ССР), 3 доби 345
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2), 3 доби 220
Антинуклеарні антитіла (ANA), 3 доби 240
Визначення антитіл І типа до денатурованої (односпіральної) ДНК, 3 доби 350
Визначення антитіл ІІ типа до нативної (двоспіральної) ДНК, 3 доби 320
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Респіраторна алергопанель (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate), 5 діб 650
Харчова алергопанель (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби), 5 діб 650
Педіатрична алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс), 5 діб 650
Змішана алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби), 5 діб 650
Імуноглобулін E загальний (IgE Total), 1 доба 160
Антитіла IgE до алергенів (за 1 алерген), 2 доби 140
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (визначення специфічних антитіл)
Вірусні гепатити (серологія)
Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgG), 3 доби 180
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgM), 3 доби 180
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту А (anti-HАV), 3 доби 225
HBs-антиген (HBsAg), 2 доби 180
Антитіла сумарні до HBs-антигену вірусу гепатиту В (anti-HBs), 3 доби 200
HBe-антиген (HBeAg), 3 доби 220
Антитіла сумарні до Hbcor-антигену вірусу гепатиту В (anti-Hbcor), 2 доби 190
Антитіла IgG до HBcor-антигену (anti-HBcor IgG), 2 доби 180
Антитіла IgM до HBcor-антигену (anti-HBcor IgM), 2 доби 180
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (anti-HCV), 2 доби 220
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (anti-HDV IgG), 3 доби 165
Герпетичні інфекції та інфекції ТORCH-групи (серологія)
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgG), 3 доби 160
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgM), 3 доби 160
Авідність антитіл IgG до простого герпесу 2 типу (HSV-2), 5 діб 250
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgG), 3 доби 160
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgM), 3 доби 160
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG), 3 доби 160
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgM), 3 доби 160
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу, 3 доби 160
Антитіла IgG до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgG), 3 доби 160
Антитіла IgM до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgM), 3 доби 160
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgG), 3 доби 160
Антитіла IgM до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgM), 2 доби 160
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр EBNA (EBV EBNA IgG), 3 доби 160
Антитіла IgG до Цитомегаловірусу (CMV IgG), 3 доби 150
Антитіла IgM до Цитомегаловірусу (CMV IgM), 3 доби 150
Авідність антитіл IgG до Цитомегаловірусу (CMV),3 доби 250
Антитіла IgG до вірусу Краснухи (Rubella IgG), 3 доби 160
Антитіла IgM до вірусу Краснухи (Rubella IgM), 3 доби 160
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgM), 3 доби 160
Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG), 3 доби 160
Авідність антитіл IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii), 3 доби 250
Хламідіоз (серологія)
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis, 3 доби 160
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis, 3 доби 160
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis, 3 доби 210
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae, 3 доби 200
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae, 3 доби 200
Гельмінтози (серологія)
Комплекс «Гельмінтози»: антитіла IgG до  аскарид, ехінококу, опісторхісів, токсокар, трихінел, антитіла сумарні до лямблій, 3 доби 1 178
Антитіла IgG до аскарид, 3 доби 300
Антитіла IgG до ехінококу, 3 доби 190
Антитіла IgG до опісторхісів, 3 доби 190
Антитіла IgG до токсокар, 3 доби 200
Антитіла IgG до трихінел, 3 доби 170
Антитіла сумарні (A, M, G) до лямблій, 3 доби 190
Антитіла JgM до лямблій, 3 доби 170
Інші інфекції (серологія)
Антитіла IgG до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 160
Антитіла IgМ до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 160
Антитіла IgА до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 160
Антитіла IgG до Morbilli virus (збудник кору), 2 доби 252
Антитіла IgМ до Morbilli virus (збудник кору), 2 доби 370
Антитіла IgG до Bordetella pertussis (збудник коклюшу), 3 доби 280
Антитіла IgM до Bordetella pertussis (збудник коклюшу), 3 доби 280
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)), 3 доби 180
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)), 3 доби 180
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae, 4 доби 200
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae, 4 доби 200
Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу), 2 доби 190
РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (РВ), 1 доба 80
Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА, 7 діб 487
Дифтерія, антитіла до дифтерійного анатоксину, 5 діб 250
ДІАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР, PCR)
Вірусні гепатити (ПЛР)
Вірус гепатиту А (НАV) якісний аналіз (кров), ПЛР, 4 доби 230
Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (плазма крові), ПЛР, 3 доби 290
Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров), ПЛР, 3 доби 580
Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз  (плазма крові), ПЛР, 3 доби 330
Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров), ПЛР, 4 доби 620
Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров), ПЛР, 4 доби 520
Вірус гепатиту D (HDV) (кров), ПЛР, 4 доби 280
Вірус гепатиту G (HGV) (кров), ПЛР, 5 діб 250
Вірус гепатиту ТТV (кров), ПЛР, 5 діб 210
Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи (ПЛР)
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 160
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 170
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, типування (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 160
ДНК Вірусу вітряної віспи та оперізуючого лишаю (VZV), ПЛР Real-time якісне визначення , 3 доби 200
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV 6), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 160
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 160
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 180
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 160
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 160
Урогенітальні інфекції (ПЛР)
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР,кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Уреаплазма уреалітікум/парвум, ПЛР, типування, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180
Гарднерела (Gardnerella vaginalis) та атопобіум (Atopobium vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі) , 3 доби 250
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 170
Кандида альбіканс (Candida albicans) та інші дріжджеподібні гриби, ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 250
Бліда трепонема (Treponema pallidum), ПЛР, якісний аналіз, 2 доби 175
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту на 10 інфекцій, ПЛР (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 600
Фемофлор 16: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 900
Флороценоз: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР, 2 доби 600
Андрофлор Скрін: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР  (сеча (якщо неможливо взяти зішкріб), 3 доби 650
Андрофлор: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР (еякулят, сік простати, зішкріб з уретри), 3 доби 1 500
Вірус папіломи людини (ПЛР)
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 160
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 170
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР якісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 300
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР кількісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 330
Вірус папіломи людини (HPV) 21 тип, генотипування, ПЛР кількісний аналіз ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 600
Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів, ПЛР напівкількісний аналіз, 2 доби 800
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11 типи (зішкряб), ПЛР якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 1 доба 160
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11/44 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби 170
Вірус папіломи людини (HPV) 26/53/66 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби 170
Вірус папіломи людини (HPV) 68/73/82 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби 170
Комплексне генотипування  ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 4 доби 666
Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату), 5 діб 630
Інші інфекції (ПЛР)
Chlamydia pneumoniae, ПЛР, якісний аналіз (мазок, змив рота, носоглотки, харкотиння), 3 доби 200
Mycoplasma pneumoniae, ПЛР, якісний аналіз (мазок, змив рота, носоглотки, харкотиння), 3 доби 200
Мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 215
Комплексне дослідження збудників інфекцій в ендометрії/матеріалі плода (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhea, HSV 1, HSV 2, CMV), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 1 050
Парадонтоскрін: дослідження мікрофлори біотопу парадонтальної кишені, ПЛР (мазок з парадонтальної кишені), 3 доби 650
Пакет «TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris», якісне визначення методом ПЛР, 5 діб 320
Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення РНК методом ПЛР, 2 доби 220
Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР, 2 доби 160
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі, 1 доба 110
Двостаканна проба сечі, 1 доба 190
Сеча за Нечипоренком, 1 доба 90
Білок в добовій сечі, 1 доба 55
Глюкоза в сечі, 1 доба 55
Кетони в сечі, 1 доба 55
Альфа-амілаза (діастаза) сечі, 1 доба 60
Транспорт солей (добова сеча+сироватка), 6 діб 246
Креатинін в сечі, 1 доба 60
Альбумін в сечі, мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча), 1 доба 162
Кортизол в добовій сечі, 1 доба 210
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д), 4 доби 270
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба 130
Аналіз калу на приховану кров, 1 доба 120
Зішкрібок на ентеробіоз, 1 доба 110
Комплексний аналіз калу на гельмінти та найпростіші, 1 доба 100
Аналіз калу на Helicobacter pylori (антиген в калі), 1 доба 300
Кальпротектин, 1 доба 570
Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі (якісно) 250
Пакет «Мікробіом-експрес» (кількісне визначення Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria, якісне визначення C.albicans C.glabrata C.krusei, H. pylori) методом ПЛР, 8 діб 1 200
Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб 650
Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis,  Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб 650
Пакет «Гострі кишкові інфекції» (Shigella/ ЕIEC / Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus F / Rotavirus A / Astrovirus ), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 5 діб 450
Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб 575
Clostridium difficile, якісне визначення методом ПЛР, 6  діб 450
Мікробіологічне дослідження калу з чутливістю до антибактеріальних препаратів (Campylobacter spp; Shigella spp; Salmonella spp; Yersinia spp; E. coli spp; Vibrio spp; Aeromonas spp; Candida spp; Інші мікроорганізми), 5 діб 350
Панкреатична еластаза в калі, 3 доби 500
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроелементний аналіз волосся (28 показників), 13 діб 600
Швидкий тест для діагностики мультиінфекції (ВІЛ, гепатит В HBSAg, гепатит С, сифіліс) 250
Кортизол в слині, 3 доби 290
Лабораторні дослідження* 1
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ
Спермограма, 60 хвилин 340
Постокоітальний тест (з забором матеріалу), 30 хвилин 250
Тест-контакт сперми з цервікальним слизом*, 60 хвилин 550
Реакція пробної капацитації*, 2 години 770
HBA-тест*, 60 хвилин 1 540
Тест на оксидативний стрес сперми (ROS-тест), 60 хвилин 2 950
Визначення антиспермальних антитіл (MAR-тест)*, 90 хвилин 770
Визначення антиспермальних антитіл (сироватка крові), 1 доба 200
Виділення сперматозоїдів з сечі, 2 години 660
Дослідження біопсійної тканини яєчка/придатка яєчка на наявність сперматозоїдів, 2 години 550
МІКРОСКОПІЧНІ та ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кольпоцитограма, 2 доби 220
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів жінок, 1 доба 120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків, 1 доба 120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра / секрет простати), 1 доба 120
Мікроскопічне дослідження сперми, 1 доба 120
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби, 1 доба 120
Мікроскопія зіскребка на демодекс, 1 доба 120
Цитоморфологічне скринінгове дослідження у жінок (урогенітальні виділенння), 2 доби 150
Скринінгове цитоморфологічне дослідження мазка шийки матки (ПАП-тест), 2 доби 200
ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія CelltraZone), 3 доби 426
ПАП-тест методом рідинної цитології + комплексне генотипування ДНК ВПЛ в кількісному форматі (19 високоонкогенних типів), 4 доби 1 092
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки, 2 доби 220
Цитологічне дослідження пунктату / виділення з молочної залози / ендоскопічний, ексфоліативний матеріал / ексудат, 2 доби 200
Цитологічне дослідження пунктату молочної залози, 2 доби 220
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози, 2 доби 250
Цитологічне дослідження ендоскопічного матеріалу та визначення H.pylori, 2 доби 220
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу, 2 доби 220
Цитологічне дослідження ексудатів, транссудатів, 2 доби 220
Цитологічне дослідження пунктатів лімфовузлів, 2 доби 220
Цитологічне дослідження пунктату передміхурової залози, 2 доби 220
Цитологічне дослідження мазка – відбитка з ВМС, 2 доби 220
Назоцитограма, 1 доба 150
Виявлення Helicobacter pylori (методом мікроскопії біоптату ), 1 доба 150
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (з поверхні ран або виразок, транссудатів і ексудатів, промивних вод, слизу, відбитки або зішкріби шкіри), 1 доба 150
Цитологічне дослідження харкотиння, 2 доби 168
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій/молочна залоза, щитоподібна залоза/ (Рідинна цитологія CelltraZone), 3 доби 426
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікробіологічне дослідження матеріалу (ротоглотка, ніс, вухо, око) включно з виділенням грибів (дріжджеподібних та міцеліальних), S.aures та S.agalactiae, з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310
Мікробіологічне дослідження харкотиння з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 260
Мікробіологічне дослідження сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень (включно з виділенням дріжджеподібних грибів) з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310
Мікробіологічне дослідження грудного молока з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, 9 діб 500
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 4 — 5 діб 340
Мікробіологічне дослідження калу на кишкову групу з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 3 — 5 діб 310
Мікробіологічне дослідження нігтів,шкірних покривів, волосся на грибкову флору (міцеліальні гриби) з чутливістю до протигрибкових препаратів, 21 доба 310
Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2) + визначення чутливості до антибактеріальних препаратів, 2 доби 360
Мікробіологічне дослідження на носійство стафілокока з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310
Мікробіологічне дослідження на виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 3 доби 310
Мікробіологічне дослідження з носоглотки та ротоглотки на BL, 10 діб 380
Мікробіологічне дослідження на виявлення трихомонад (Trichomonas vaginalis) методом InPouch, 7 діб 590
Мікробіологічне дослідження на виявлення гонококів (Neisseria gonorrhoeae), 2-4 доби 500
Мікробіологічне дослідження на виявлення дерматофітів методом In Tray DM, 14 діб 500
Мікробіологічна діагностика біопсії ендометрію/хоріона з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 7 діб 1 770
Мікробіологічне дослідження матеріалу (рана, трансудати, ексудати) з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, + виділення анаеробних мікроорганізмів (без визначення чутливості до антибактеріальних препаратів)  2 — 7 діб 360
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Патогістологічне дослідження І категорії складності 360
Патогістологічне дослідження ІІ категорії складності 420
Патогістологічне дослідження ІІІ категорії складності 520
Патогістологічне дослідження ІV категорії складності 655
Патогістологічне дослідження V категорії складності 950
Імуногістохімічне дослідження (1 маркер) 380
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (CD138) 730
Гістологічне дослідження біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер 780
Дослідження панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 505
Дослідження панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 780
Дослідження панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна  + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 950
Дослідження біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA +  IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген). 1 890
Інтраопераційне гістологічне дослідження 1 260
Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка, повний опис) 1 000
Консультація цитологічного препарату (друга думка, повний опис) 250
Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень 350
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення кількості uNK-клітин в ендометрії (CD56) 1 260
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне дослідження гормонального статусу ендометрію (ER, PR, er/pr) 1 260
Біопсія шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM / + визначення H.pylori, 7 діб 780
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається 2 000
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається (стандарт+FISH-метод) 2 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається 1 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається (стандарт+FISH-метод) 2 800
Цитогенетичне дослідження ворсин хоріона в абортивному матеріалі (вагітність 5-11 тижнів) 2 300
Визначення каріотипу пацієнта, 28 діб 1 450
Визначення каріотипу пацієнта терміново, 7 діб 2 050
Аналіз сперми, FISH-метод, 10 діб 2 475
Аналіз сперми, фрагментація ДНК методом Tunel 3 350
Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома), 10 діб 1 450
Fish-аналіз лімфоцитів крові (2 хромосоми), 10 діб 2 110
Експертне заключення лікаря — цитогенетика 350
Комплекс «Визначення каріотипу подружжя та експертне заключення лікаря — цитогенетика», 28 діб 2 755
Комплекс «Цитогенетичне дослідження ворсин хоріона в абортивному матеріалі (вагітність 5 — тиж.), визначення каріотипу подружжя, експертне заключення лікаря — цитогенетика», 28 діб 4 940
ДОІМПЛАНТАЦІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 5 хромосомам: 13, 18, 21, X, Y (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми) 19 410
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 9 хромосомам: 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера) 25 725
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH), додатковий ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми) 1 000
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) з індивідуальними зондами  (без біопсії бластомера/трофектодерми) 28 130
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми (до 8 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми) 46 100
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми, додатковий ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми) 7 000
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 8 хромосомам: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y  (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми) 25 725
Біопсія бластомера/трофектодерми 5 000
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові 431
Визначення зиготності гену RHD 2 159
ДНК-діагностика невстановленої мутації (І ст. складності) 8 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІ ст. складності) 16 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІІ ст. складності) 24 500
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 1 535
ДНК-діагностика мікроструктурних  хромосомних аномалій методом порівняльної геномної гібридизації 39 035
ДНК-діагностика муковісцидозу 1 723
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 966
ДНК-діагностика синдрому Мартіна-Бела або ламкої X-хромосоми 5 168
ДНК-діагностика спінальної м’язової атрофії 1 000
ДНК-діагностика фенілкетонурії 1 367
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плода (по крові вагітної), 4 доби 3 000
Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріону (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 4 240
Пренатальна ДНК-діагностика фенілкетонурії (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 4 168
ДНК-діагностика абортивного матеріалу методом порівняльної геномної гібридизації 7 000
ДНК-діагностика абортивного матеріалу із гістологічних препаратів методом NGS 8 235
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдрому Дауна (трисомія 21 хромосоми), визначення статі 10 685
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), визначення статі 15 398
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, визначення статі 16 260
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, мікроделецій, визначення статі 17 160
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лактазна недостатність (LCT -13910C/T), 5 діб 300
Кардіогенетика: тромбофілія (гени F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1), ПЛР 1 250
Кардіогенетика: гіпертонія (гени ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3), ПЛР 600
Пакет «Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера» (UGT1A1), 8 діб 420
Пакет «Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників» (BRCA1 2 поліморфізми) , 8 діб 540
Пакет «Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників розширений» (BRCA1 2 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм, CHEK2 3 поліморфізми ), 8 діб 1 690
Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR) , 8 діб 360
Генетичні дослідження, ПЛР, 10 діб 1
Звоните нам по телефонам
Запишитесь на приём

  Ждем вас по адресам

  Лечебно-диагностический центр, м. Левобережная
  Киев, ул.Раисы Окипной, 8-Б

  Лечебно-диагностический центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
  Киев, Днепровская набережная, 26-К

  Лечебно-диагностический центр
  Киев, ул.Жилянская, 72

  Детский медицинский центр, м. Позняки
  Киев, проспект Петра Григоренко, 22/20

  Лечебно-диагностический центр
  Киев, улица Княжий Затон, 9

  Стоматология ADONIS, м. Осокорки
  Киев, Днепровская набережная, 26-Г

  Роддом ADONIS (акушерский стационар)
  Бузовая, ул. Садовского, 34-А

  Лечебно-диагностический центр в Обухове
  Обухов, ул.Киевская, 115-А

  Роддом ADONIS на левом берегу
  Киев, ул. Виноградная, 1

  Блог


  Запишитесь на прием