ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термінове виконання аналізу (протягом 2 годин) :
-загальний аналіз крові;
-загальний аналіз сечі;
-біохімічні дослідження крові та сечі;
-мікроскопія біоматеріалу на демодекс;
-копрограма;
-дослідження калу на ентеробіоз та найпростіші;
-мікроскопія секрету простати;
-хронічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний;
-визначення групи крові;
Оплата здійснюється за подвійним тарифом.
Забір крові30
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)35
Біопсія (без вартості патогістологічного дослідження)230
Панч-біопсія з анестезією (без вартості патогістологічного дослідження)500
Комплексні лабораторні пропозиції
Комплекс «Передопераційне обстеження»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, коагулограма, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, глюкоза, HBSAg, anti-HCV, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби1 605
Комплекс «Передопераційне обстеження перед лазерною корекцією зору»: глюкоза, HBSAg, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби414
Комплекс «Перевірка стану печінки»: загальний аналіз крові з формулою,білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, загальний білок, HBsAg, anti-HBcor, anti-HCV, 2 доби969
Комплекс «Передопераційне обстеження перед малими гінекологічними операціями»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, протромбіновий тест, фібриноген, креатинін, глюкоза, швидкий тест на ВІЛ, сифіліс, гепатит В та С, 2 доби842
Комплекс «Біль в суглобах»: загальний аналіз крові з формулою, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, сечова кислота, 1 доба378
Комплекс «Щитоподібна залоза»: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, ТГ, анти-ТГ, 2 доби824
Комлпекс «Цукровий діабет»: глюкоза крові, глікований гемоглобін, ТТГ, амілаза панкреатична, С-пептид, інсулін, 2 доби667
Комплекс «Надлишкова маса тіла»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза крові, глікований гемоглобін, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТТГ, АТПО, 1 доба1 156
Комплекс «Діагностика остеопорозу»: паратгормон, кальцій іонізований, фосфор неорганічний, 2 доби304
Комплекс «Кардіологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, загальний аналіз сечі, 1 доба531
Комплекс «Кардіологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинін, сечова кислота, калій, С-реактивний білок, протромбіновий тест, ТТГ, загальний аналіз сечі, 2 доби1 029
Комплекс «Гастроентерологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), 3 доби883
Комплекс «Гастроентерологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), антитіла до гельмінтів, HBsAg, антитіла сумарні до гепатиту С, бакпосів калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 3 доби2 482
Комплекс «Скринінг гепатиту С»: антитіла сумарні, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби522
Комплекс «Скринінг гепатиту В»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби627
Комплекс «Скринінг гепатитів В та С»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В, антитіла сумарні до вірусу гепатиту С, 2 доби560
Комплекс «TORCH-інфекції»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, краснухи, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, 3 доби1 071
Комплекс «Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи, ПЛР»: виявлення вірусів герпесу 1/2 типів, 6 типу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусу, токсоплазми, 3 доби720
Комплекс «Інфекції, що передаються статевим шляхом, скорочений»: хламідії, уреаплазма, мікоплазма хомініс, мікоплазма генітальна, трихомонади (у/г зішкріб, ПЛР, кількісний аналіз) , 3 доби765
Комплекс » Інфекції, що передаються статевим шляхом, розширений»: хламідії, уреаплазма, мікоплазма хомініс, мікоплазма генітальна, трихомонади (у/г зішкріб, ПЛР, кількісний аналіз), бакпосів урогенітальних виділень з чутливістю до антибактеріальних препаратів 7 діб1 029
Комплекс «Приховані вірусні інфекції»: антитіла IgG до цитомегаловірусу, вірусів герпесу 1/2 типів, 2 типу, 6 типу, Епштейна-Барр, 3 доби711
Комплекс «Вкусив кліщ»: загальний аналіз крові з формулою, антитіла IgG, IgM до борелій, 3 доби484
Комплекс «Постановка на облік по вагітності»: загальний аналіз крові з формулою, група крові та резус-фактор, коагулограма, антитіла сумарні до збудника сифілісу, ТТГ, ВІЛ, HBs-антиген (HBsAg), Гепатит С, антитіла сумарні, 3 доби1 510
Комплекс «TORCH-інфекції при постановці на облік по вагітності»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи, 3 доби1 100
Комплекс «Біохімія крові в 1-2 триместрі вагітності»: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, сечовина, креатинін, глюкоза, калій, натрій, кальцій, 1 доба630
Комплекс «Біохімія крові в 3 триместрі вагітності»: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, сечовина, креатинін, калій, натрій, кальцій, 1 доба660
Комплекс: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, 2доби551
Комплекс: ТТГ, Т4 вільний, АТПО, 2 доби418
Комплекс: ПТГ, кальцій іонізований (сироватка), вітамін D заг.,3 доби617
Комплекс: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, АТТГ. АТрТТГ, 3 доби963
Комплекс: Глікований гемоглобін (HbA1c), глюкоза (сироватка), 1 доба228
Комплекс: Глікований гемоглобін (HbA1c), індекс НОМА, С-пептид494
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба150
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули),  1 доба120
Загальний аналіз крові з формулою + ретикулоцити, 1 доба100
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh), 1 доба140
Біохімічні дослідження крові
Комплекс «Біохімія крові»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, альбумін, амілаза панкреатична, сечовина, сечова кислота, креатинін, глюкоза, 1 доба751
Комплекс «Печінкові проби»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, 1 доба323
Аланінамінотрансфераза (АЛТ), 1 доба60
Аспартатамінотрансфераза (АСТ), 1 доба60
Білірубін загальний, 1 доба60
Білірубін прямий, 1 доба60
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий), 1 доба100
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ), 1 доба60
Лужна фосфатаза (ЛФ), 1 доба60
Тимолова проба, 1 доба60
Альфа-амілаза, 1 доба60
Амілаза панкреатична, 1 доба70
Ліпаза, 1 доба130
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), 1 доба60
Холінестераза, 1 доба60
Церулоплазмін (мідна оксидаза), 2 доби160
Загальний білок, 1 доба60
Загальний білок та білкові фракції, 1 доба100
Альбумін, 1 доба60
Комплекс «Ниркові проби»: сечовина, сечова кислота, креатинін, калій, 1 доба228
Креатинін, 1 доба60
Сечова кислота, 1 доба60
Сечовина, 1 доба60
Азот сечовини, 1 доба60
Ліпідний обмін
Комплекс «Ліпідограма»: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності, 1 доба228
Холестерин (ХС), 1 доба60
Тригліцериди (ТГ), 1 доба60
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), 1 доба60
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), 1 доба60
Аполіпопротеїн-А (Апо-А), 2 доби90
Аполіпопротеїн-В (Апо-В), 2 доби90
Електроліти, мікроелементи
Комплекс «Електроліти крові»: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, 1 доба266
Калій (К+), 1 доба60
Натрій (Na+), 1 доба60
Хлор (Cl-), 1 доба60
Кальцій (Ca), 1 доба60
Кальцій іонізований (Са++), 1 доба100
Магній (Mg), 1 доба60
Фосфор неорганічний (Р), 1 доба60
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), 1 доба90
Глюкозо-толерантний тест на 50 грам глюкози (дворазове визначення), 1 доба150
Глюкозо-толерантний тест на 75 грам глюкози (триразове визначення протягом 2 годин), 1 доба200
Глюкозо-толерантний тест на 75 грам глюкози (дворазове визначення), 1 доба150
Глікований гемоглобін (HbA1c), 1 доба165
С-пептид (заморожена сироватка), 1 доба160
Інсулін , 1 доба160
Індекс НОМА (глюкоза, інсулін, розрахунок індексу), 1 доба210
Лептин, 4 доби375
Ревмо- та кардіомаркери
Комплекс «Ревмопроби»: антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, 1 доба200
C-реактивний білок (напівкількісний показник), 1 доба70
Ревматоїдний фактор (напівкількісний показник), 1 доба70
Антистрептолізин-О (напівкількісний показник), 1 доба70
Гомоцистеїн, 1 доба375
Серомукоїди, 4 доби70
Креатинфосфокіназа (КФК), 1 доба80
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ), 1 доба130
Тропонін І,  1 доба160
С-реактивний білок (кількісний показник), 1 доба80
Ревматоїдний фактор (кількісний показник), 1 доба80
Антистрептолізин-О (кількісний показник), 1 доба80
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Комплекс «Диференційна діагностика анемії»: загальний аналіз крові з формулою, залізо, ферритин, фолієва кислота, вітамін В12, 2 доби684
Залізо (Fe), 1 доба60
Ферритин, 1 доба170
Вітамін В12 (ціанокобаламін), 1 доба180
Трансферин, 1 доба140
Комплекс «Насиченість трансферину залізом»: трансферин, залізо, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки, 1 доба190
Фолієва кислота, 1-2 доби170
Гематологічні дослідження
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ), 1 доба270
Протромбіновий тест: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, 1 доба110
Тромбіновий час (ТЧ,) 1 доба80
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), 1 доба80
Фібриноген за Клаусом (ФБ), 1 доба80
D-димер, 1 доба150
Вовчаковий антикоагулянт, 1 доба210
Пряма проба Кумбса, 1 доба320
Непряма проба Кумбса, 1 доба320
Час згортання крові методом Моравіца, 15 хвилин80
ГОРМОНИ
Тиреоїдна панель гормонів
Тиреотропний гормон (ТТГ), 2 доби140
Трийодтиронін вільний (Т3 free), 2 доби140
Трийодтиронін загальний (Т3), 2 доби140
Тироксин вільний (Т4 free), 2 доби140
Тироксин загальний (Т4), 2 доби140
Тиреоглобулін (TГ), 2 доби165
Кальцитонін, 1 доба270
Паратгормон, 1 доба160
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, anti-TG), 2 доби165
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО), 2 доби165
Антитіла до рецепторів ТТГ, 3 доби320
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні), 3 доби180
Репродуктивна панель гормонів
Естрадіол (Е2), 2 доби150
Прогестерон (П), 2 доби160
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), 2 доби160
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), 2 доби160
Пролактин (ПРЛ), 2 доби160
Макропролактин, 2 доби400
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), 2 доби160
Дигідротестостерон (ДТ), 3 доби290
17-оксипрогестерон (17-ОНП), 2 доби160
Тестостерон вільний, 2 доби200
Тестостерон загальний, 2 доби160
Тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін (cекс-зв`язуючий глобулін, SHBG), 2 доби160
Андростендіон, 1 доба200
Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний, тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін, розрахунок індексу), 2 доби200
Антимюллерів гормон, 3 доби500
Пренатальна гормональна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний, 1 доба160
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) вільний, 2 доби160
Альфа-фетопротеїн (АФП), 2 доби160
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPP-A), 2 доби200
Естріол вільний (E3 free), 2 доби150
Плацентарний лактоген, 2 доби300
Плацентарний фактор росту, 2 доби532
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia, 2 доби600
Пренатальна діагностика в I триместрі з оцінкою ризику прееклампсії: бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, PIGF (placental growth factor), аналіз Astraia, 2 доби1 190
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний, аналіз Astraia, 2 доби450
Експрес-тест на виявлення навколоплідних вод ACTIM PRO600
Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ), 1 доба260
Прокальцитонін400
Еритропоетин, 3 доби336
Кортизол, 1 доба210
Соматотропний гормон (CTГ, STH, Growth hormone, гормон росту), 5 діб175
Вітамін D загальний (25-гідроксикальциферол), 3 доби390
Вітамін D3 (1,25 дигідрокси-холекальциферол), 15 діб2 654
Альдостерон380
Ренін активний, 5 діб750
Комплекс: Альдостерон, ренін активний, альдостерон-ренінове співвідношення, 5 діб1 344
ОНКОМАРКЕРИ
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA), 1 доба150
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA), 1 доба170
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА-242), 3 доби345
Онкомаркер шлунку (СА-72-4), 3 доби360
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9), 1 доба170
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3), 2 доби170
Онкомаркер яєчників (СА-125), 2 доби170
Онкомаркер раку яєчників НЕ4, 2 доби370
Раково-ембріональний антиген (СЕА), 2 доби170
Індекс ROMA (СА-125, НЕ-4, розрахунок індексу), 2 доби450
ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Імунограма: cубпопуляції- CD3, CD4, CD8, CD22, CD16/56 , імунорегуляторний індекс Th/Ts; сироваткові IgA, IgG, IgM. Фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, НСТ-тест. Індивідуальна чутливість лімфоцитів до імунотропних препаратів, 10 діб450
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), 3 доби100
Вміст секреторного імуноглобуліну А, 2 доби240
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО), 1 доба570
Антирезусні антитіла, 1 доба320
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I, 3 доби270
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I, 3 доби270
Антитіла IgG до кардіоліпіну, 3 доби195
Антитіла IgM до кардіоліпіну, 3 доби195
Антитіла IgG до фосфоліпідів, 3 доби210
Антитіла IgM до фосфоліпідів, 3 доби210
Антитіла IgG до гліадину, 3 доби240
Антитіла до циклічного цитруллінового пептиду (anti-ССР), 3 доби345
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2), 3 доби220
Антинуклеарні антитіла (ANA), 3 доби240
Визначення антитіл І типа до денатурованої (односпіральної) ДНК, 3 доби350
Визначення антитіл ІІ типа до нативної (двоспіральної) ДНК, 3 доби320
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Респіраторна алергопанель (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate), 5 діб650
Харчова алергопанель (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби), 5 діб650
Педіатрична алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс), 5 діб650
Змішана алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби), 5 діб650
Імуноглобулін E загальний (IgE Total), 1 доба160
Антитіла IgE до алергенів (за 1 алерген), 2 доби140
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (визначення специфічних антитіл)
Вірусні гепатити (серологія)
Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgG), 3 доби180
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgM), 3 доби180
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту А (anti-HАV), 3 доби225
HBs-антиген (HBsAg), 2 доби180
Антитіла сумарні до HBs-антигену вірусу гепатиту В (anti-HBs), 3 доби200
HBe-антиген (HBeAg), 3 доби220
Антитіла сумарні до Hbcor-антигену вірусу гепатиту В (anti-Hbcor), 2 доби190
Антитіла IgG до HBcor-антигену (anti-HBcor IgG), 2 доби180
Антитіла IgM до HBcor-антигену (anti-HBcor IgM), 2 доби180
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (anti-HCV), 2 доби220
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (anti-HDV IgG), 3 доби165
Герпетичні інфекції та інфекції ТORCH-групи (серологія)
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgG), 3 доби160
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgM), 3 доби160
Авідність антитіл IgG до простого герпесу 2 типу (HSV-2), 5 діб250
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgG), 3 доби160
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgM), 3 доби160
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG), 3 доби160
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgM), 3 доби160
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу, 3 доби160
Антитіла IgG до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgG), 3 доби160
Антитіла IgM до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgM), 3 доби160
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgG), 3 доби160
Антитіла IgM до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgM), 2 доби160
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр EBNA (EBV EBNA IgG), 3 доби160
Антитіла IgG до Цитомегаловірусу (CMV IgG), 3 доби150
Антитіла IgM до Цитомегаловірусу (CMV IgM), 3 доби150
Авідність антитіл IgG до Цитомегаловірусу (CMV),3 доби250
Антитіла IgG до вірусу Краснухи (Rubella IgG), 3 доби160
Антитіла IgM до вірусу Краснухи (Rubella IgM), 3 доби160
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgM), 3 доби160
Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG), 3 доби160
Авідність антитіл IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii), 3 доби250
Хламідіоз (серологія)
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis, 3 доби160
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis, 3 доби160
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis, 3 доби210
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae, 3 доби200
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae, 3 доби200
Гельмінтози (серологія)
Комплекс «Гельмінтози»: антитіла IgG до  аскарид, ехінококу, опісторхісів, токсокар, трихінел, антитіла сумарні до лямблій, 3 доби1 178
Антитіла IgG до аскарид, 3 доби300
Антитіла IgG до ехінококу, 3 доби190
Антитіла IgG до опісторхісів, 3 доби190
Антитіла IgG до токсокар, 3 доби200
Антитіла IgG до трихінел, 3 доби170
Антитіла сумарні (A, M, G) до лямблій, 3 доби190
Антитіла JgM до лямблій, 3 доби170
Інші інфекції (серологія)
Антитіла IgG до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби160
Антитіла IgМ до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби160
Антитіла IgА до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби160
Антитіла IgG до Morbilli virus (збудник кору), 2 доби252
Антитіла IgМ до Morbilli virus (збудник кору), 2 доби370
Антитіла IgG до Bordetella pertussis (збудник коклюшу), 3 доби280
Антитіла IgM до Bordetella pertussis (збудник коклюшу), 3 доби280
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)), 3 доби180
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)), 3 доби180
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae, 4 доби200
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae, 4 доби200
Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу), 2 доби190
РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (РВ), 1 доба80
Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА, 7 діб487
Дифтерія, антитіла до дифтерійного анатоксину, 5 діб250
ДІАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР, PCR)
Вірусні гепатити (ПЛР)
Вірус гепатиту А (НАV) якісний аналіз (кров), ПЛР, 4 доби230
Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (плазма крові), ПЛР, 3 доби290
Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров), ПЛР, 3 доби580
Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз  (плазма крові), ПЛР, 3 доби330
Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров), ПЛР, 4 доби620
Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров), ПЛР, 4 доби520
Вірус гепатиту D (HDV) (кров), ПЛР, 4 доби280
Вірус гепатиту G (HGV) (кров), ПЛР, 5 діб250
Вірус гепатиту ТТV (кров), ПЛР, 5 діб210
Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи (ПЛР)
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби160
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби170
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, типування (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби160
ДНК Вірусу вітряної віспи та оперізуючого лишаю (VZV), ПЛР Real-time якісне визначення , 3 доби200
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV 6), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби160
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби160
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби180
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби160
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби160
Урогенітальні інфекції (ПЛР)
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР,кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Уреаплазма уреалітікум/парвум, ПЛР, типування, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби180
Гарднерела (Gardnerella vaginalis) та атопобіум (Atopobium vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі) , 3 доби250
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби160
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби170
Кандида альбіканс (Candida albicans) та інші дріжджеподібні гриби, ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби250
Бліда трепонема (Treponema pallidum), ПЛР, якісний аналіз, 2 доби175
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту на 10 інфекцій, ПЛР (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби600
Фемофлор 16: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби900
Флороценоз: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР, 2 доби600
Андрофлор Скрін: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР  (сеча (якщо неможливо взяти зішкріб), 3 доби650
Андрофлор: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР (еякулят, сік простати, зішкріб з уретри), 3 доби1 500
Вірус папіломи людини (ПЛР)
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби160
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби170
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР якісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби300
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР кількісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби330
Вірус папіломи людини (HPV) 21 тип, генотипування, ПЛР кількісний аналіз ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби600
Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів, ПЛР напівкількісний аналіз, 2 доби800
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11 типи (зішкряб), ПЛР якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 1 доба160
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11/44 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби170
Вірус папіломи людини (HPV) 26/53/66 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби170
Вірус папіломи людини (HPV) 68/73/82 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби170
Комплексне генотипування  ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 4 доби666
Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату), 5 діб630
Інші інфекції (ПЛР)
Chlamydia pneumoniae, ПЛР, якісний аналіз (мазок, змив рота, носоглотки, харкотиння), 3 доби200
Mycoplasma pneumoniae, ПЛР, якісний аналіз (мазок, змив рота, носоглотки, харкотиння), 3 доби200
Мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби215
Комплексне дослідження збудників інфекцій в ендометрії/матеріалі плода (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhea, HSV 1, HSV 2, CMV), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби1 050
Парадонтоскрін: дослідження мікрофлори біотопу парадонтальної кишені, ПЛР (мазок з парадонтальної кишені), 3 доби650
Пакет «TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris», якісне визначення методом ПЛР, 5 діб320
Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення РНК методом ПЛР, 2 доби220
Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР, 2 доби160
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі, 1 доба110
Двостаканна проба сечі, 1 доба190
Сеча за Нечипоренком, 1 доба90
Білок в добовій сечі, 1 доба55
Глюкоза в сечі, 1 доба55
Кетони в сечі, 1 доба55
Альфа-амілаза (діастаза) сечі, 1 доба60
Транспорт солей (добова сеча+сироватка), 6 діб246
Креатинін в сечі, 1 доба60
Альбумін в сечі, мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча), 1 доба162
Кортизол в добовій сечі, 1 доба210
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д), 4 доби270
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба130
Аналіз калу на приховану кров, 1 доба120
Зішкрібок на ентеробіоз, 1 доба110
Комплексний аналіз калу на гельмінти та найпростіші, 1 доба100
Аналіз калу на Helicobacter pylori (антиген в калі), 1 доба300
Кальпротектин, 1 доба570
Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі (якісно)250
Пакет «Мікробіом-експрес» (кількісне визначення Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria, якісне визначення C.albicans C.glabrata C.krusei, H. pylori) методом ПЛР, 8 діб1 200
Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб650
Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis,  Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб650
Пакет «Гострі кишкові інфекції» (Shigella/ ЕIEC / Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus F / Rotavirus A / Astrovirus ), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 5 діб450
Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб575
Clostridium difficile, якісне визначення методом ПЛР, 6  діб450
Мікробіологічне дослідження калу з чутливістю до антибактеріальних препаратів (Campylobacter spp; Shigella spp; Salmonella spp; Yersinia spp; E. coli spp; Vibrio spp; Aeromonas spp; Candida spp; Інші мікроорганізми), 5 діб350
Панкреатична еластаза в калі, 3 доби500
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроелементний аналіз волосся (28 показників), 13 діб600
Швидкий тест для діагностики мультиінфекції (ВІЛ, гепатит В HBSAg, гепатит С, сифіліс)250
Кортизол в слині, 3 доби290
Лабораторні дослідження*1
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ
Спермограма, 60 хвилин340
Постокоітальний тест (з забором матеріалу), 30 хвилин250
Тест-контакт сперми з цервікальним слизом*, 60 хвилин550
Реакція пробної капацитації*, 2 години770
HBA-тест*, 60 хвилин1 540
Тест на оксидативний стрес сперми (ROS-тест), 60 хвилин2 950
Визначення антиспермальних антитіл (MAR-тест)*, 90 хвилин770
Визначення антиспермальних антитіл (сироватка крові), 1 доба200
Виділення сперматозоїдів з сечі, 2 години660
Дослідження біопсійної тканини яєчка/придатка яєчка на наявність сперматозоїдів, 2 години550
МІКРОСКОПІЧНІ та ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кольпоцитограма, 2 доби220
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів жінок, 1 доба120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків, 1 доба120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра / секрет простати), 1 доба120
Мікроскопічне дослідження сперми, 1 доба120
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби, 1 доба120
Мікроскопія зіскребка на демодекс, 1 доба120
Цитоморфологічне скринінгове дослідження у жінок (урогенітальні виділенння), 2 доби150
Скринінгове цитоморфологічне дослідження мазка шийки матки (ПАП-тест), 2 доби200
ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія CelltraZone), 3 доби426
ПАП-тест методом рідинної цитології + комплексне генотипування ДНК ВПЛ в кількісному форматі (19 високоонкогенних типів), 4 доби1 092
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки, 2 доби220
Цитологічне дослідження пунктату / виділення з молочної залози / ендоскопічний, ексфоліативний матеріал / ексудат, 2 доби200
Цитологічне дослідження пунктату молочної залози, 2 доби220
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози, 2 доби250
Цитологічне дослідження ендоскопічного матеріалу та визначення H.pylori, 2 доби220
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу, 2 доби220
Цитологічне дослідження ексудатів, транссудатів, 2 доби220
Цитологічне дослідження пунктатів лімфовузлів, 2 доби220
Цитологічне дослідження пунктату передміхурової залози, 2 доби220
Цитологічне дослідження мазка – відбитка з ВМС, 2 доби220
Назоцитограма, 1 доба150
Виявлення Helicobacter pylori (методом мікроскопії біоптату ), 1 доба150
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (з поверхні ран або виразок, транссудатів і ексудатів, промивних вод, слизу, відбитки або зішкріби шкіри), 1 доба150
Цитологічне дослідження харкотиння, 2 доби168
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій/молочна залоза, щитоподібна залоза/ (Рідинна цитологія CelltraZone), 3 доби426
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікробіологічне дослідження матеріалу (ротоглотка, ніс, вухо, око) включно з виділенням грибів (дріжджеподібних та міцеліальних), S.aures та S.agalactiae, з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб310
Мікробіологічне дослідження харкотиння з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб260
Мікробіологічне дослідження сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб310
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень (включно з виділенням дріжджеподібних грибів) з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб310
Мікробіологічне дослідження грудного молока з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб310
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, 9 діб500
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 4 — 5 діб340
Мікробіологічне дослідження калу на кишкову групу з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 3 — 5 діб310
Мікробіологічне дослідження нігтів,шкірних покривів, волосся на грибкову флору (міцеліальні гриби) з чутливістю до протигрибкових препаратів, 21 доба310
Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2) + визначення чутливості до антибактеріальних препаратів, 2 доби360
Мікробіологічне дослідження на носійство стафілокока з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб310
Мікробіологічне дослідження на виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 3 доби310
Мікробіологічне дослідження з носоглотки та ротоглотки на BL, 10 діб380
Мікробіологічне дослідження на виявлення трихомонад (Trichomonas vaginalis) методом InPouch, 7 діб590
Мікробіологічне дослідження на виявлення гонококів (Neisseria gonorrhoeae), 2-4 доби500
Мікробіологічне дослідження на виявлення дерматофітів методом In Tray DM, 14 діб500
Мікробіологічна діагностика біопсії ендометрію/хоріона з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 7 діб1 770
Мікробіологічне дослідження матеріалу (рана, трансудати, ексудати) з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, + виділення анаеробних мікроорганізмів (без визначення чутливості до антибактеріальних препаратів)  2 — 7 діб360
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Патогістологічне дослідження І категорії складності360
Патогістологічне дослідження ІІ категорії складності420
Патогістологічне дослідження ІІІ категорії складності520
Патогістологічне дослідження ІV категорії складності655
Патогістологічне дослідження V категорії складності950
Імуногістохімічне дослідження (1 маркер)380
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (CD138)730
Гістологічне дослідження біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер780
Дослідження панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії505
Дослідження панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії780
Дослідження панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна  + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії950
Дослідження біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA +  IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген).1 890
Інтраопераційне гістологічне дослідження1 260
Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка, повний опис)1 000
Консультація цитологічного препарату (друга думка, повний опис)250
Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень350
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення кількості uNK-клітин в ендометрії (CD56)1 260
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне дослідження гормонального статусу ендометрію (ER, PR, er/pr)1 260
Біопсія шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM / + визначення H.pylori, 7 діб780
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається2 000
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається (стандарт+FISH-метод)2 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається1 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається (стандарт+FISH-метод)2 800
Цитогенетичне дослідження ворсин хоріона в абортивному матеріалі (вагітність 5-11 тижнів)2 300
Визначення каріотипу пацієнта, 28 діб1 450
Визначення каріотипу пацієнта терміново, 7 діб2 050
Аналіз сперми, FISH-метод, 10 діб2 475
Аналіз сперми, фрагментація ДНК методом Tunel3 350
Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома), 10 діб1 450
Fish-аналіз лімфоцитів крові (2 хромосоми), 10 діб2 110
Експертне заключення лікаря — цитогенетика350
Комплекс «Визначення каріотипу подружжя та експертне заключення лікаря — цитогенетика», 28 діб2 755
Комплекс «Цитогенетичне дослідження ворсин хоріона в абортивному матеріалі (вагітність 5 — тиж.), визначення каріотипу подружжя, експертне заключення лікаря — цитогенетика», 28 діб4 940
ДОІМПЛАНТАЦІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 5 хромосомам: 13, 18, 21, X, Y (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми)19 410
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 9 хромосомам: 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера)25 725
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH), додатковий ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми)1 000
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) з індивідуальними зондами  (без біопсії бластомера/трофектодерми)28 130
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми (до 8 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми)46 100
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми, додатковий ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми)7 000
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 8 хромосомам: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y  (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми)25 725
Біопсія бластомера/трофектодерми5 000
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові431
Визначення зиготності гену RHD2 159
ДНК-діагностика невстановленої мутації (І ст. складності)8 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІ ст. складності)16 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІІ ст. складності)24 500
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми1 535
ДНК-діагностика мікроструктурних  хромосомних аномалій методом порівняльної геномної гібридизації39 035
ДНК-діагностика муковісцидозу1 723
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)966
ДНК-діагностика синдрому Мартіна-Бела або ламкої X-хромосоми5 168
ДНК-діагностика спінальної м’язової атрофії1 000
ДНК-діагностика фенілкетонурії1 367
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плода (по крові вагітної), 4 доби3 000
Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріону (по ворсинам хоріону чи аміноцитам)4 240
Пренатальна ДНК-діагностика фенілкетонурії (по ворсинам хоріону чи аміноцитам)4 168
ДНК-діагностика абортивного матеріалу методом порівняльної геномної гібридизації7 000
ДНК-діагностика абортивного матеріалу із гістологічних препаратів методом NGS8 235
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдрому Дауна (трисомія 21 хромосоми), визначення статі10 685
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), визначення статі15 398
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, визначення статі16 260
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, мікроделецій, визначення статі17 160
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лактазна недостатність (LCT -13910C/T), 5 діб300
Кардіогенетика: тромбофілія (гени F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1), ПЛР1 250
Кардіогенетика: гіпертонія (гени ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3), ПЛР600
Пакет «Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера» (UGT1A1), 8 діб420
Пакет «Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників» (BRCA1 2 поліморфізми) , 8 діб540
Пакет «Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників розширений» (BRCA1 2 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм, CHEK2 3 поліморфізми ), 8 діб1 690
Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR) , 8 діб360
Генетичні дослідження, ПЛР, 10 діб1
Звоните нам по телефонам
Запишитесь на приём

  Ждем вас по адресам

  Лечебно-диагностический центр, м. Левобережная
  Киев, ул.Раисы Окипной, 8-Б

  Лечебно-диагностический центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
  Киев, Днепровская набережная, 26-К

  Лечебно-диагностический центр
  Киев, ул.Жилянская, 72

  Детский медицинский центр, м. Позняки
  Киев, проспект Петра Григоренко, 22/20

  Лечебно-диагностический центр
  Киев, улица Княжий Затон, 9

  Стоматология ADONIS, м. Осокорки
  Киев, Днепровская набережная, 26-Г

  Роддом ADONIS (акушерский стационар)
  Бузовая, ул. Садовского, 34-А

  Лечебно-диагностический центр в Обухове
  Обухов, ул.Киевская, 115-А

  Роддом ADONIS на левом берегу
  Киев, ул. Виноградная, 1

  Запишитесь на прием