Программа наблюдения беременности "Стартовая"
С 6 недели
13 804
 
Перечень услугКоличество
Консультация акушер-гинеколога беременной9
Консультация ведущего специалиста акушерского стационара с 22 недели1
Консультация акушер-гинеколога через 6-8 нед. после родов1
Консультация терапевта1
Консультация стоматолога с составлением комплексного плана лечения1
УЗИ плода в первом триместре беременности (11 недель 1 день – 13 недель 6 дней)1
УЗИ плода во 2-3-й триместр беременности3
Кольпоскопия1
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула2
Группа крови (АВ0) и резус-фактор (Rh)1
Глюкоза крови1
Глюкозо-толерантный тест1
Коагулограмма1
Ферритин1
Тиреотропный гормон (ТТГ)1
Сифилис (RV)2
ВИЧ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитела суммарные1
Пренатальный биохимический скрининг (Roche)1
Альфа-фетопротеин (АФП)1
Моча по Нечипоренко1
Общий анализ мочи9
Бактериологическое исследование мочи на микрофлору + а / б1
Микроскопическое исследование урогенитальных выделений1
Цитологическое исследование урогенитальных мазков (ПАП-тест)1
Бакпосев урогенитальных мазков с чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам1
Выявление стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae) с чувствительностью к антибиотикам1
Школа материнства5
Консультация педиатра в клинике ребенка первого месяца жизни1
Забор биологического материала для исследования (исключая кровь)3
Забор крови6
Пребывание беременной в палате "Стандарт", 1 сутки (наблюдение в ADONIS)3
Программа наблюдения беременности ведущим акушер-гинекологом "Стартовая"
с 6 недели
15 799
Перечень услугКоличество
Консультация ведущего акушер-гинеколога беременной9
Консультация ведущего специалиста акушерского стационара с 22 недели1
Консультация ведущего акушер-гинеколога через 6-8 нед. после родов1
Консультация терапевта1
Консультация стоматолога с составлением комплексного плана лечения1
УЗИ плода в первом триместре беременности (11 недель 1 день – 13 недель 6 дней)1
УЗИ плода во 2-3-й триместр беременности3
Кольпоскопия1
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула2
Группа крови (АВ0) и резус-фактор (Rh)1
Глюкоза крови1
Глюкозо-толерантный тест1
Коагулограмма1
Ферритин1
Тиреотропный гормон (ТТГ)1
Сифилис (RV)2
ВИЧ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитела суммарные1
Пренатальный биохимический скрининг (Roche)1
Альфа-фетопротеин (АФП)1
Моча по Нечипоренко1
Общий анализ мочи9
Бактериологическое исследование мочи на микрофлору + а / б1
Микроскопическое исследование урогенитальных выделений1
Цитологическое исследование урогенитальных мазков (ПАП-тест)1
Бакпосев урогенитальных мазков с чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам1
Выявление стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae) с чувствительностью к антибиотикам1
Школа материнства5
Консультация педиатра в клинике ребенка первого месяца жизни1
Забор биологического материала для исследования (исключая кровь)3
Забор крови6
Пребывание беременной в палате "Стандарт", 1 сутки (наблюдение в ADONIS)3
Програма спостереження вагітності провідним акушером-гінекологом "Базова"
с 6 недель
27 441
Перелік послуг
Консультація провідного акушера-гінеколога
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД плода в 1-ий триместр вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест
Коагулограма
Ферритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності "Базова з 20 тижнів"
с 20 недель
21 817
Перелік послуг
Консультація акушера-гінеколога вагітної
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест
Коагулограма
Ферритин
ТТГ (тіреотропний гормон)
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності провідним акушером-гінекологом "Базова з 20 тижнів"
с 20 недель
24 011
Перелік послуг
Консультація провідного акушера-гінеколога
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест
Коагулограма
Ферритин
ТТГ (тіреотропний гормон)
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності "Базова скорочена після програм ДРТ ADONIS"
22 757
Перелік послуг
Консультація акушера-гінеколога вагітної
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів
УЗД плода в 1-ий триместр вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест
Коагулограма
Ферритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності провідним акушером-гінекологом "Базова скорочена після програм ДРТ ADONIS"
25 351
Перелік послуг
Консультація провідного акушера-гінеколога
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів
УЗД плода в 1-ий триместр вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест
Коагулограма
Ферритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності "Розширена"
с 6 недель
30 600
Перелік послуг
Консультація акушера-гінеколога вагітної
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація отоларинголога
Консультація генетика
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів
УЗД плода в 1-ий триместр вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ)
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)
Коагулограма
Ферритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)
Вовчаковний антикоагулянт
Гомоцистеїн
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgG
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgM
Трансферрин
Прогестерон
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності провідним акушером-гінекологом "Розширена"
33 592
Перелік послуг
Консультація провідного акушера-гінеколога
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація отоларинголога
Консультація генетика
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів
УЗД плоду в 1-й триместр вагітності
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ)
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)
Коагулограма
Ферритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)
Вовчаковний антикоагулянт
Гомоцистеїн
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgG
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgM
Трансферрин
Прогестерон
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження вагітності "Базова"
с 6 недель
24 847
Перелік послуг
Консультація акушера-гінеколога вагітної
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД плода в 1-ий триместр вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест
Коагулограма
Феритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження при багатоплідній вагітності "Розширена"
34 034
Перелік послуг
Консультація акушера-гінеколога вагітної
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів
Консультація терапевта
Консультація офтальмолога
Консультація ендокринолога
Консультація отоларинголога
Консультація генетика
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування
ЕКГ
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів
УЗД плодів в 1-ий триместр при багатоплідній вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності при багатоплідній вагітності
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ)
КТГ плоду
Цервікометрія
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду
Кольпоскопія
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)
Коагулограма
Феритин
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)
Вовчаковий антикоагулянт
Гомоцистеїн
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgG
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgM
Трансферин
Прогестерон
Сифіліс (РВ)
ВІЛ
Гепатит В, HBsAg
Гепатит С, антитіла сумарні
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Сеча за Нечипоренком
Загальний аналіз сечі
Білок в добовій сечі
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
Школа материнства
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)
Забір крові
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)
Програма спостереження при багатоплідній вагітності провідним акушер-гінекологом "Розширена"
37 026
Перелік послугКількість
Консультація провідного акушера-гінеколога14
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня1
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів1
Консультація терапевта2
Консультація офтальмолога1
Консультація ендокринолога1
Консультація отоларинголога1
Консультація генетика1
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування1
ЕКГ2
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів1
УЗД плодів в 1-ий триместр при багатоплідній вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)2
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності при багатоплідній вагітності6
УЗД органів черевної порожнини та нирок1
УЗД щитоподібної залози1
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз1
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ)1
КТГ плоду4
Цервікометрія4
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду4
Кольпоскопія1
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула4
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)1
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)1
Коагулограма2
Феритин1
Тиреотропний гормон (ТТГ)1
Тироксин вільний (Т4 вільний)1
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)1
Вовчаковий антикоагулянт1
Гомоцистеїн1
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgG1
Антитіла до бета-2-глікопротеїдів IgM1
Трансферин1
Прогестерон2
Сифіліс (РВ)2
ВІЛ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитіла сумарні1
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)1
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)1
Альфа-фетопротеїн (АФП)1
Сеча за Нечипоренком1
Загальний аналіз сечі13
Білок в добовій сечі2
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б2
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень2
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)1
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів2
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків1
Школа материнства5
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя1
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)4
Забір крові9
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)1
Програма спостереження вагітності "Скорочена"
з 28 тижнів
12 521
Перелік послугКількість
Консультація акушера-гінеколога вагітної7
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів1
Консультація терапевта1
Консультація офтальмолога1
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування1
ЕКГ1
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності2
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз1
КТГ плоду4
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду1
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула2
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)1
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Коагулограма1
Феритин1
Сифіліс (РВ)1
ВІЛ1
Альфа-фетопротеїн (АФП)1
Сеча за Нечипоренком1
Загальний аналіз сечі7
Білок в добовій сечі1
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б1
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень1
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)1
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів1
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків1
Школа материнства5
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя1
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)2
Забір крові2
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)1
Програма спостереження провідним акушер-гінекологом при багатоплідній вагітності
29 564
Перечень услугКоличество
Консультация ведущего акушер-гинеколога12
Консультация ведущего акушер-гинеколога через 6-8 нед. после родов1
Консультация терапевта2
Консультация офтальмолога1
Консультация эндокринолога1
Консультация стоматолога с составлением комплексного плана лечения1
ЭКГ2
УЗИ плодов в первом триместре при многоплодной беременности (11 недель 1 день – 13 недель 6 дней)2
УЗИ плодов во 2-3-й триместр беременности при многоплодной беременности4
УЗИ органов брюшной полости и почек1
УЗИ щитовидной железы1
Сонотомография молочных желез (ABVS трехмерное маммографическое сканирования с объемным 3D-реконструированным изображением ткани молочных желез во всех проекциях и компьютерным анализом)1
КТГ плодов5
Цервикометрия3
Допплерометрия фетоплацентарного комплекса и плодов3
Кольпоскопия1
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула4
Группа крови (АВ0) и резус-фактор (Rh)1
Биохимия в 1-2 триместре (глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин общий, общий белок, мочевина, креатинин, кальций, калий, натрий)1
Биохимия в 3 триместре (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий, общий белок, мочевина, креатинин, кальций, калий, натрий)1
Глюкозо-толерантный тест1
Коагулограмма2
Ферритин1
ТТГ (тиреотропный гормон)1
Сифилис (РВ)2
ВИЧ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитела суммарные1
TORCH-инфекции (антитела IgG, IgM к токсоплазме, цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса 1/2 типа, антитела IgG к вирусу краснухи)1
Пренатальный биохимический скрининг (Roche)1
Альфа-фетопротеин (АФП)1
Моча по Нечипоренко1
Общий анализ мочи12
Белок в суточной моче2
Бактериологическое исследование мочи на микрофлору + а / б2
Микроскопическое исследование урогенитальных выделений2
Цитологическое исследование урогенитальных мазков (ПАП-тест)1
Бакпосев урогенитальных мазков с чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам1
Выявление стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae) с чувствительностью к антибиотикам1
Школа материнства5
Консультация педиатра в клинике ребенка первого месяца жизни1
Забор биологического материала для исследования (исключая кровь)3
Забор крови7
Пребывание беременной в палате "Стандарт", 1 сутки (наблюдение в ADONIS)  1
 
Програма спостереження при багатоплідній вагітності
26 971
Перелік послугКількість
Консультація акушера-гінеколога вагітної12
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня1
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів1
Консультація терапевта2
Консультація офтальмолога1
Консультація ендокринолога1
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування1
ЕКГ2
УЗД плодів в 1-ий триместр при багатоплідній вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)2
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності при багатоплідній вагітності4
УЗД органів черевної порожнини та нирок1
УЗД щитоподібної залози1
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз1
КТГ плоду5
Цервікометрія3
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду3
Кольпоскопія1
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула4
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)1
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Глюкозо-толерантний тест1
Коагулограма2
Феритин1
ТТГ (тіреотропний гормон)1
Сифіліс (РВ)2
ВІЛ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитіла сумарні1
TORCH-інфекції (антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи)1
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)1
Альфа-фетопротеїн (АФП)1
Сеча за Нечипоренком1
Загальний аналіз сечі12
Білок в добовій сечі2
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б2
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень2
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)1
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів1
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків1
Школа материнства5
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя1
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)3
Забір крові7
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)1
Програма спостереження провідним акушером-гінекологом при багатоплідній вагітності скорочена після програм ДРТ ADONIS
27 474
Перелік послугКількість
Консультація провідного акушера-гінеколога12
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня1
Консультація провідного акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів1
Консультація терапевта2
Консультація офтальмолога1
Консультація ендокринолога1
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування1
ЕКГ2
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів1
УЗД плодів в 1-ий триместр при багатоплідній вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)2
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності при багатоплідній вагітності4
КТГ плоду5
Цервікометрія3
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду3
Кольпоскопія1
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула4
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)1
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Глюкозо-толерантний тест1
Коагулограма2
Феритин1
ТТГ (тіреотропний гормон)1
Сифіліс (РВ)2
ВІЛ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитіла сумарні1
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)1
Альфа-фетопротеїн (АФП)1
Сеча за Нечипоренком1
Загальний аналіз сечі12
Білок в добовій сечі2
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б2
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень2
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)1
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів1
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків1
Школа материнства5
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя1
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)3
Забір крові7
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)1
Програма спостереження при багатоплідній вагітності "Скорочена"
з 28 тижнів
12 801
Перелік послугКількість
Консультація акушера-гінеколога вагітної7
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів1
Консультація терапевта1
Консультація офтальмолога1
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування1
ЕКГ1
УЗД плодів в 2-3-ій триместр при багатоплідній вагітності2
Сонотомографія молочних залоз (ABVS тривимірне мамографічне сканування з об'ємним 3D-реконструйованим зображенням тканини молочних залоз у всіх проекціях і комп'ютерним аналізом)/УЗД молочних залоз1
КТГ плоду4
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду1
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула2
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)1
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Коагулограма1
Феритин1
Сифіліс (РВ)1
ВІЛ1
Альфа-фетопротеїн (АФП)1
Сеча за Нечипоренком1
Загальний аналіз сечі7
Білок в добовій сечі2
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б1
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень1
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)1
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів1
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків1
Школа материнства5
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя1
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)2
Забір крові2
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)1
Програма спостереження при багатоплідній вагітності скорочена після програм ДРТ ADONIS
24 881
Перелік послугКількість
Консультація акушера-гінеколога вагітної12
Консультація провідного спеціаліста акушерського стаціонару з 22 тижня1
Консультація акушера-гінеколога через 6-8 тиж. після пологів1
Консультація терапевта2
Консультація офтальмолога1
Консультація ендокринолога1
Консультація стоматолога зі складанням  комплексного плану лікування1
ЕКГ2
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів1
УЗД плодів в 1-ий триместр при багатоплідній вагітності (11 тижнів 1 день -13 тижнів 6 днів)2
УЗД плоду в 2-3-й триместр вагітності при багатоплідній вагітності4
КТГ плоду5
Цервікометрія3
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду3
Кольпоскопія1
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула4
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh)1
Біохімія в 1-2 триместрі (глюкоза, АЛТ, АСТ, білірубін зальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Біохімія в 3 триместрі (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, загальний білок, сечовина, креатинін, кальцій, калій, натрій)1
Глюкозо-толерантний тест1
Коагулограма2
Феритин1
ТТГ (тиреотропний гормон)1
Сифіліс (РВ)2
ВІЛ2
Гепатит В, HBsAg1
Гепатит С, антитіла сумарні1
Пренатальний біохімічний скринінг (Roche)1
Альфа-фетопротеїн (АФП)1
Сеча за Нечипоренком1
Загальний аналіз сечі12
Білок в добовій сечі2
Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору + а/б2
Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень2
Цитологічне дослідження урогенітальних мазків (ПАП-тест)1
Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів1
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків1
Школа материнства5
Консультація педіатра в клініці дитини першого місяця життя1
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові)3
Забір крові7
Перебування вагітної в палаті "Стандарт", 1 доба (спостереження в ADONIS)1
Телефонуйте нам за телефонами
Запишіться на прийом

  Чекаємо вас за адресами

  Лечебно-диагностический центр, м. Левобережная
  Киев, ул.Раисы Окипной, 8-Б

  Лечебно-диагностический центр ADONIS FAMILY, м. Осокорки
  Киев, Днепровская набережная, 26-К

  Лечебно-диагностический центр
  Киев, ул.Жилянская, 72

  Детский медицинский центр, м. Позняки
  Киев, проспект Петра Григоренко, 22/20

  Лечебно-диагностический центр
  Киев, улица Княжий Затон, 9

  Стоматология ADONIS, м. Осокорки
  Киев, Днепровская набережная, 26-Г

  Роддом ADONIS (акушерский стационар)
  Бузовая, ул. Садовского, 34-А

  Лечебно-диагностический центр в Обухове
  Обухов, ул.Киевская, 115-А

  Роддом ADONIS на левом берегу
  Киев, ул. Виноградная, 1

  Врачи


  Завідуюча гінекологічним відділенням, провідний фахівець, акушер-гінеколог,...
  Врач-гинеколог, репродуктолог высшей категории, УЗИ-специалист
  Завідуюча жіночої консультації, лікар акушер-гінеколог
  Лікар акушер-гінеколог вищої категорії
  Лікар акушер-гінеколог
  Лікар акушер-гінеколог
  Лікар акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, УЗД-фахівець, гінеколог-мамолог
  Онкохірург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог
  Онкохірург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог, провідний спеціаліст
  Лікар акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики
  Онкохірург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог вищої категорії
  Лікар акушер-гінеколог вищої категорії
  Акушер-гинеколог ADONIS
  Завідуюча жіночою консультацією в Центрі здоров'я сім'ї ADONIS FAMILY на Осокорках,...
  Врач акушер-гинеколог ADONIS Масло Дмитрий Николаевич, г. Киев
  Заступник медичного директора з акушерства і гінекології, провідний лікар...
  Акушер-гинеколог ADONIS Скоробогата Елена Сергеевна в Киеве
  Завідуюча гінекологічним відділенням, лікар акушер-гінеколог
  Врач акушер-гинеколог ADONIS Марченко Мирослава Константиновна, Киев
  Лікар акушер-гінеколог, УЗД-фахівець, гінеколог-ендокринолог
  Акушер-гинеколог роддома ADONIS Сидоренко Владислав Сергеевич, Киев.
  лікар акушер-гінеколог
  Врач акушер-гинеколог ADONIS Данилова Анна Александровна, Киев
  Лікар акушер-гінеколог
  Врач акушер-гинеколог роддома ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог вищої категорії
  Онкохірург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог
  Акушер-гинеколог роддома ADONIS Грабовенко Яна Станиславовна
  Лікар акушер-гінеколог
  Акушер-гинеколог .Качура
  Гінеколог-ендокринолог
  Акушер-гинеколог ADONIS, Порайко Светлана Николаевна, Киев
  Заслужений лікар України, акушер-гінеколог
  Акушер-гинеколог ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог
  Онкохірург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог
  Акушер-гинеколог ADONIS, Борисенко Ирина Владиславовна, Киев
  Лікар акушер-гінеколог вищої категорії, завідуюча акушерським стаціонаром
  Онкохирург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог
  Акушер-гинеколог ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук
  Онкохірург ADONIS
  Лікар акушер-гінеколог вищої категорії

  Филиалы


  Дніпровська набережна, 26-К
  з 09:00 по 21:00
  Осокорки
  м. Київ, вул. Жилянська, 72
  з 09:00 по 21:00
  Вокзальна
  Ведение беременности, Роддом ADONIS
  сел. Бузова, вул. Садовського, 34-А, Київська обл
  з 09:00 по 21:00
  Житомирська
  м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 8Б, 5 хвилин від м. Лівобережна
  з 09:00 по 21:00
  Лівобережна
  м. Киев, вул. Княжий Затон, 9
  м. Обухів, вул. Київська, 115-А
  Роддом ADONIS на левом берегу Киева
  м. Київ, вул. Виноградна, 1
  Цілодобово
  Славутич

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  Запишитесь на прием